ผู้บริหาร

นายสมยศ ศิริบรรณ
ผอ.สพป.กทม.
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 08/11/2011
ปรับปรุง 13/08/2016
สถิติผู้เข้าชม 323339
Page Views 433159
แผนและงบประมาณที่น่ารู้
เงินอุดหนุน
วิสัยทัศน์ "สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร องค์กรแห่งความเป็นเลิศ" จุดเน้นสู่ความเป็นเลิศ "เพิ่มผลสัมฤทธิ์ ใช้ภาษาไทยมาตรฐานได้อย่างเหมาะสม ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร บริหารจัดการด้วย ICT บริการที่ดีและมีจิตอาสา"
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือการบริหารงานบุคคล ของ.กศจ. 05 เม.ย. 59
นโยบายสพฐ.ปี2560 05 เม.ย. 59
แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายสนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี2559 02 มี.ค. 59
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ)27 สิงหาคม 2558 04 พ.ย. 58
ข้อมูล 10 มิย 2557 02 ต.ค. 57
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 24 ก.ค. 57
ไขข้อข้องใจแนวทางการบริหารโรงเรียนรูปแบบนิติบุคคล 17 มิ.ย. 57
แนวทางการดำเนินงานของบประมาณ (งบดำเนินงาน) ของ สพฐ. 17 มิ.ย. 57
แนวทางและร่างปฏิทิน พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2558 17 มิ.ย. 57
ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ สพฐ.ปี 2557 (ARS) 16 เม.ย. 57
ทิศทาง นโยบายและแผนปฏิบัติการ
แผนพัฒนาการศึกษา ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
แผนผังทิศทางการพัฒนากำลังคนการศึกษาขั้นพื้นฐาน 14 มค 59
ทำแผนการศึกษาจังหวัด
การจัดทำแผนกลยุทธ์120559 ดร.ญาลิสาฐ์
แผนผังทิศทางการพัฒนากำลังคนการศึกษาขั้นพื้นฐาน 14 มค 59
ทิศทางจัดการศึกษา
VDO การประชุม
ประชุม
เรื่องของงบประมาณ
รายจ่ายของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ (5 ประเภท งบรายจ่าย)
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ (พ.ศ.2548) แก้ไข 55
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ (พ.ศ.2548) แก้ไข 54
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ (พ.ศ.2548) แก้ไข 52
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ (พ.ศ.2548) แก้ไข 51
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ (พ.ศ.2548) แก้ไข 51
หนังสือแจ้งสถานศึกษา
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2560 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 04 พ.ย. 58
ร่าง แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 02 เม.ย. 58
คู่มือโปรแกรม SET รายงานการจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ 19 ก.พ. 58
ขอให้รายงานผลการจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ 19 ก.พ. 58
แนวทางการเปิดห้องเรียนพิเศษ EP/MEP ปีการศึกษา 2558 01 ก.ย. 57
สำรวจค่าสาธารณูปโภค รายการค่าไฟฟ้า ปี 2556-2557 24 ก.ค. 57
การประชุมสัมมนาโรงเรียนโครงการพระราชดำริและเฉลิมพระเกียรติฯ 04 พ.ค. 57
ปฏิทินการจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2557 25 ก.พ. 57
แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2557 25 ก.พ. 57
ของบประมาณซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง 04 ม.ค. 57
เอกสาร/คู่มือ/รายงาน/สื่อการเรียนรู้
การประชุมคณะกรรมการการดำเนินงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์การศึกษา 5 ปี (แนวทางการบริหารจัดการศึกษาฯ )
แนวนโยบายการบริหารงานเชิงบูรณาการระดับพื้นที่ กระทรวงศึกษาธิการ
การประชุมขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาเพื่อกำหนดทิศทางและแนวในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนาการศึ
นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู
ข้อมูลพื้นฐาน สพป.กทม.
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการประจำปีงบประมาณ 2559
เว็บบอร์ด
(+ทางนี้ครับไม่ผิดหวัง+)แนวข้อสอบนายช่างโยธาปฏิบัติงาน สำนักงานศาลยุติธรรมฝากด้วยครับ (2/0) 25 ก.ย. 59
(+++ปัจจุบัน แม่น +++)แนวข้อสอบพนักงานเทศกิจ เทศบาลตำบลกะรนฝากด้วยครับ (2/0) 25 ก.ย. 59
ใครเคยสอบตำแหน่ง พนักงานการเงิน ระดับ 4 พนักงานวิเคราะห์งบประมาณ ระดับ 4 ปฏิบัติงานสังกัด ฝ่ายบัญชีและการเงิน การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) บ้างคะ (2/0) 25 ก.ย. 59
ใครเคยสอบตำแหน่งผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านงบประมาณ กองบริหารจัดการที่ดิน สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) บ้างคะ (2/0) 24 ก.ย. 59
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสถิติแห่งชาติ ลูกจ้างชั่วคราวโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม (55/0) 23 ก.ย. 59
โหลดแนวข้อสอบ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว (สวท.) (4/0) 21 ก.ย. 59
โหลดแนวข้อสอบ นิติกร ระดับ 4 ปฏิบัติงานสังกัด ฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) (10/0) 21 ก.ย. 59
โหลดแนวข้อสอบ วิศวกร ระดับ 4 (โยธา) ปฏิบัติงานสังกัด ฝ่ายวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม (5/0) 21 ก.ย. 59
ความรู้+ข้อสอบ+หนังสือสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสถิติแห่งชาติ 59 (37/0) 21 ก.ย. 59
คู่มือเตรียมสอบ+หนังสือสอบ นักบัญชี 5-6 การนิคมอุตสาหกรรมฯ กนอ. 59 (5/0) 21 ก.ย. 59
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
    กันยายน 2559   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
ปฏิทินกิจกรรม
ไม่พบข้อมูล
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
ผู้ดูแลระบบ วิภาวดี เหล็มเต๊ะ กลุ่มนโยบายและแผน สพป.กทม.
ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์  023545257