วิสัยทัศน์ "สร้างคุณภาพผู้เรียนวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ สู่สังคมที่ยั่งยืน บนพื้นฐานแห่งความพอเพียง
ทิศทาง นโยบายและแผนปฏิบัติการ
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แผนที่นำทาง (SDG4 Roadmap) การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา ระดับภาค สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ภาค 2
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานระยะ 3 ปี 2563-2565
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เรื่องของงบประมาณ
แนวทางการช่วยเหลือผู้ปกครอง 2,000บาท
แผนงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564
รายการงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ 2564
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จดหมายข่าว
ปะชุมเชิงปฏฺบัติการจัดทำแผนประจำปี2565วันที่4-5พ.ย.2564
ประชุมพิจารณาแผนการใช้จ่ายงบบริหารจัดการ สพป.กทม.
ประชุมผู้บริหาร บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน ประจำเดือนตุลาคม 2564
ร่วมประชุมผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากร สพป.กทม.ประจำเดือนตุลาคม 2564
ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับ ดร.วิทยา เกษาอาจ เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง รองสพป.กทม.
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตปีงบประมาณพ.ศ.2564)
เอกสาร/คู่มือ/รายงาน/สื่อการเรียนรู้
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (โครงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (นายชัยยุทธ์ นาคจำแลง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ (งานระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (นายชัยยุทธ์ นาคจำแลง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายงานกำกับ ติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน
คู่มือกลุ่มนโยบายและแผน ปี 2564
แผนที่
แผนที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
    มกราคม 2565   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
ปฏิทินกิจกรรม
ไม่มีข้อมูล
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ผู้ดูแลระบบ วิภาวดี เหล็มเต๊ะ กลุ่มนโยบายและแผน สพป.กทม.
ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์  023545257