ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายสุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ
รก.ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 08/11/2011
ปรับปรุง 13/10/2018
สถิติผู้เข้าชม 694517
Page Views 1022922
กลุ่มงานภายในกลุ่มแผนฯ
แผนและงบประมาณที่น่ารู้
เงินอุดหนุน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูล10พ.ย.2560 (อ่าน 180) 22 ม.ค. 61
ระบบติดตาม กระบวนการจัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 288) 09 พ.ค. 60
เอกสารประกอบการอบรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC วันที่ 1-6 เมษายน 2560 ณ.โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพฯ (อ่าน 394) 01 พ.ค. 60
คู่มือการบริหารงานบุคคล ของ.กศจ. (อ่าน 758) 05 เม.ย. 59
นโยบายสพฐ.ปี2560 (อ่าน 31466) 05 เม.ย. 59
แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายสนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี2559 (อ่าน 594) 02 มี.ค. 59
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ)27 สิงหาคม 2558 (อ่าน 639) 04 พ.ย. 58
ข้อมูล 10 มิย 2557 (อ่าน 903) 02 ต.ค. 57
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) (อ่าน 991) 24 ก.ค. 57
ไขข้อข้องใจแนวทางการบริหารโรงเรียนรูปแบบนิติบุคคล (อ่าน 909) 17 มิ.ย. 57
แนวทางการดำเนินงานของบประมาณ (งบดำเนินงาน) ของ สพฐ. (อ่าน 1070) 17 มิ.ย. 57
แนวทางและร่างปฏิทิน พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2558 (อ่าน 960) 17 มิ.ย. 57
ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ สพฐ.ปี 2557 (ARS) (อ่าน 1966) 16 เม.ย. 57
รายชื่อข้าราชการที่ได้รับเครื่องราชฯปี 2556 (อ่าน 1348) 14 เม.ย. 57
คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏฺิบัติหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาสถานศึกษาโครงการตามพระราชดำริ (อ่าน 978) 14 มี.ค. 57
รายการประมาณราคาปี 2557 (อ่าน 4037) 04 ม.ค. 57
spec tablet ปี 2556 (อ่าน 1044) 24 มิ.ย. 56
สรุปมติคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (อ่าน 1304) 23 มิ.ย. 56
การจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ตามคำรับรองการปฏฺิิิบัติราชการ ตัวชี้วัดที่ 3 (อ่าน 1084) 09 พ.ค. 56
การขออนุญาตไปต่างประเทศด้วยเงินรายได้สถานศึกษา (อ่าน 983) 09 พ.ค. 56
การประกาศรายละเอีียดเกี่ยวที่ผู้ปกครองต้องจ่าย (อ่าน 992) 09 พ.ค. 56
ชื่อกลุ่มในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ (อ่าน 1230) 18 มี.ค. 56
ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน(นายอำนาจ วิชยานุวัติ) (อ่าน 1934) 14 ก.พ. 56
รายการชุดฝึกทักษะนักเรียนก่อนประถมศึกษา (อ่าน 2342) 18 ม.ค. 56
บัญชีเงินเดือนครู(ใหม่) (อ่าน 2895) 02 ธ.ค. 55
ที่ตั้ง โรงเรียนในสังกัด (อ่าน 1292) 28 ก.ย. 55
จำนวนนักเรียนปี 2555 ณ วันที่ 10 มิย.55 (อ่าน 1173) 28 ก.ย. 55
รายการมาตรฐานครุภัณฑ์ปี2555 (อ่าน 1377) 28 ก.ย. 55
การเตรียมความพร้อมการบริหารงานการใช้แท็บเล็ต (อ่าน 1217) 26 ก.ค. 55
บัญชีการจัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาฯ (อ่าน 1116) 22 พ.ค. 55

ผู้ดูแลระบบ วิภาวดี เหล็มเต๊ะ กลุ่มนโยบายและแผน สพป.กทม.
ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์  023545257