ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายสุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ
รก.ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 08/11/2011
ปรับปรุง 13/10/2018
สถิติผู้เข้าชม 694571
Page Views 1022978
กลุ่มงานภายในกลุ่มแผนฯ
แผนและงบประมาณที่น่ารู้
เงินอุดหนุน
กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ
กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ  ปี 2560
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 311.33 KB
กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ
รายการครุภัณฑ์
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 44.5 KB
กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ
คำชี้แจงการกรอกครุภัณฑ์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 126.1 KB
กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ
แบบฟอร์มครุภัณฑ์
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 90.5 KB
กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ
กรอบและเกณฑ์สิ่งก่อสร้าง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 334.12 KB
กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ
ลักษณะอาคารมาตรฐาน สิ่งก่อสร้าง จัดตั้งงบประมาณปี 2560
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 124.5 KB
กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ
การคิดปริมาณวัสดุ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 187.74 KB
กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ
แบบคำขอตั้ง -สรุปแบบฟอร์มสิ่งก่อสร้าง
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 35 KB
กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ
แบบฟอร์มสิ่งก่อสร้าง แบบ 1-14
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 108.5 KB
กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ
โปรแกรม ปร. 4-5-6
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 479 KB
กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ
แบบขอค่าขนส่งวัสดุ
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 37.5 KB
กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ
ตัวอย่าง ซ่อมแซม ครุภัณฑ์
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 208.5 KB
กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ
ภาคผนวก-ปฏิทิน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 95.15 KB
กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ
ภาคผนวก-บันทึกข้อความ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 151.59 KB
ผู้ดูแลระบบ วิภาวดี เหล็มเต๊ะ กลุ่มนโยบายและแผน สพป.กทม.
ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์  023545257