ผู้บริหาร

นายสุรชัย ทองทวี
รอง ผอ.สพป.กทม.รักษาราชการแทน ผอ.สพป.กทม.
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 08/11/2011
ปรับปรุง 23/02/2018
สถิติผู้เข้าชม 555107
Page Views 835515
แผนและงบประมาณที่น่ารู้
เงินอุดหนุน
กลุ่มนโยบายและแผน

นายสุรชัย ทองทวี
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

นางสาววิภาวดี เหล็มเต๊ะ
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

นางกฤติมา จินดาธนกิตติ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางนวรัตน์ อินทรวิเชียร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวนรินทร แขกกาฬ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน

นางสาวสุธาทิพย์ สุขสุหรัด
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
ผู้ดูแลระบบ วิภาวดี เหล็มเต๊ะ กลุ่มนโยบายและแผน สพป.กทม.
ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์  023545257