วิสัยทัศน์ "สร้างคุณภาพผู้เรียนวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ สู่สังคมที่ยั่งยืน บนพื้นฐานแห่งความพอเพียง
ทิศทาง นโยบายและแผนปฏิบัติการ
แผนพัฒนาการศึกษา กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑลและกรุงเทพมหานคร (พ.ศ.2566-2570)
แผนพัฒนาการศึกษาภาคกลาง (พ.ศ. 2566-2570)
แผนที่นำทาง (SDG4 ROADMAP)
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แผนที่นำทาง (SDG4 Roadmap) การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา ระดับภาค สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ภาค 2
เรื่องของงบประมาณ
แนวทางการช่วยเหลือผู้ปกครอง 2,000บาท
แผนงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564
รายการงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ 2564
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จดหมายข่าว
การติดตาม ตรวจเยี่ยมนิเทศการจัดการเรียนการสอน ช่วงเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
การฝึกปฏิบัติการบริหารการศึกษา นักศึกษาป.โท
การฝึกปฎิบัติการบริหารการศึกษา นักศึกษาป.โท
การประชุมโครงการวิจัยเพื่อศึกษาสภาพและแก้ปัญหาภารกิจงาน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ สพป.กทม.
ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลการปรับปรุงซ่อมแซมฯ โรงเรียนราชวินิต
ประชุมการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้นการดำเนินงานของสพฐ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
เอกสาร/คู่มือ/รายงาน/สื่อการเรียนรู้
แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (โครงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (นายชัยยุทธ์ นาคจำแลง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ (งานระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (นายชัยยุทธ์ นาคจำแลง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายงานกำกับ ติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน
แผนที่
แผนที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
    พฤษภาคม 2565   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
ปฏิทินกิจกรรม
ไม่มีข้อมูล
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ผู้ดูแลระบบ วิภาวดี เหล็มเต๊ะ กลุ่มนโยบายและแผน สพป.กทม.
ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์  023545257

ปิดหน้านี้