วิสัยทัศน์ "สร้างคุณภาพผู้เรียนวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ สู่สังคมที่ยั่งยืน บนพื้นฐานแห่งความพอเพียง
ทิศทาง นโยบายและแผนปฏิบัติการ
แผนพัฒนาการศึกษา กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑลและกรุงเทพมหานคร (พ.ศ.2566-2570)
แผนพัฒนาการศึกษาภาคกลาง (พ.ศ. 2566-2570)
แผนที่นำทาง (SDG4 ROADMAP)
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แผนที่นำทาง (SDG4 Roadmap) การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา ระดับภาค สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ภาค 2
เรื่องของงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แนวทางการช่วยเหลือผู้ปกครอง 2,000บาท
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายการงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ 2564
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จดหมายข่าว
การฝึกปฏิบัติการบริหารการศึกษา นักศึกษาปริญญาโท
การติดตาม ตรวจเยี่ยมนิเทศการจัดการเรียนการสอน ช่วงเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
การฝึกปฏิบัติการบริหารการศึกษา นักศึกษาป.โท
การฝึกปฎิบัติการบริหารการศึกษา นักศึกษาป.โท
การประชุมโครงการวิจัยเพื่อศึกษาสภาพและแก้ปัญหาภารกิจงาน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ สพป.กทม.
ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลการปรับปรุงซ่อมแซมฯ โรงเรียนราชวินิต
เอกสาร/คู่มือ/รายงาน/สื่อการเรียนรู้
Best Practice ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน
คู่มือการปฎิบัติงาน (นางสาวพรสวรรค์ จันอิน) ประจำปีงบประมาณ 2565
คู่มือการปฎิบัติงาน (นายโกวิท สังข์ศรีเพชร) ประจำปีงบประมาณ 2565
คู่มือการปฎิบัติงาน (นางสาวสิรีธร แสงสว่าง) ประจำปีงบประมาณ 2565
คู่มือการปฎิบัติงาน (นายชัยยุทธ์ นาคจำแลง) ประจำปีงบประมาณ 2565
แผนที่
แผนที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
    ตุลาคม 2565   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
ปฏิทินกิจกรรม
ไม่มีข้อมูล
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ผู้ดูแลระบบ วิภาวดี เหล็มเต๊ะ กลุ่มนโยบายและแผน สพป.กทม.
ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์  023545257

ปิดหน้านี้