ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ "สร้างคุณภาพผู้เรียนวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ สู่สังคมที่ยั่งยืน บนพื้นฐานแห่งความพอเพียง
ทิศทาง นโยบายและแผนปฏิบัติการ
แผนที่นำทาง (SDG4 Roadmap) การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา ระดับภาค สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ภาค 2
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานระยะ 3 ปี 2563-2565
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่องของงบประมาณ
แนวทางการช่วยเหลือผู้ปกครอง 2,000บาท
แผนงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564
รายการงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ 2564
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จดหมายข่าว
ปะชุมเชิงปฏฺบัติการจัดทำแผนประจำปี2565วันที่4-5พ.ย.2564
ประชุมพิจารณาแผนการใช้จ่ายงบบริหารจัดการ สพป.กทม.
ประชุมผู้บริหาร บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน ประจำเดือนตุลาคม 2564
ร่วมประชุมผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากร สพป.กทม.ประจำเดือนตุลาคม 2564
ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับ ดร.วิทยา เกษาอาจ เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง รองสพป.กทม.
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตปีงบประมาณพ.ศ.2564)
เอกสาร/คู่มือ/รายงาน/สื่อการเรียนรู้
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (โครงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (นายชัยยุทธ์ นาคจำแลง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ (งานระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (นายชัยยุทธ์ นาคจำแลง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายงานกำกับ ติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน
คู่มือกลุ่มนโยบายและแผน ปี 2564
แผนที่
แผนที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
    ธันวาคม 2564   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
ปฏิทินกิจกรรม
ไม่มีข้อมูล
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ผู้ดูแลระบบ วิภาวดี เหล็มเต๊ะ กลุ่มนโยบายและแผน สพป.กทม.
ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์  023545257