ผู้บริหาร

นายสุรชัย ทองทวี
รอง ผอ.สพป.กทม.รักษาราชการแทน ผอ.สพป.กทม.
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 08/11/2011
ปรับปรุง 23/02/2018
สถิติผู้เข้าชม 555130
Page Views 835538
แผนและงบประมาณที่น่ารู้
เงินอุดหนุน
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางณภัทรภัค ธัญญวนิชกุล
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

นางอารมณ์ บทมาตย์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

นางศิริภรณ์ ศรีชัยปัญหา
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวสุนิศา เกสร
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานลูกเสือ

นางสาวพัชราภรณ์ กวนหลวง
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ผู้ดูแลระบบ วิภาวดี เหล็มเต๊ะ กลุ่มนโยบายและแผน สพป.กทม.
ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์  023545257