ผู้บริหาร

นายวัลลพ สงวนนาม
ผอ.สพป.กทม.
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 08/11/2011
ปรับปรุง 17/11/2017
สถิติผู้เข้าชม 528677
Page Views 792870
แผนและงบประมาณที่น่ารู้
เงินอุดหนุน
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางณภัทรภัค ธัญญวนิชกุล
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

นางอารมณ์ บทมาตย์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

นางศิริภรณ์ ศรีชัยปัญหา
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวปิยวรรณ ศรีมณี
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางสาวผกาแก้ว ชัยยะ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางสาวสุนิศา เกสร
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานลูกเสือ
ผู้ดูแลระบบ วิภาวดี เหล็มเต๊ะ กลุ่มนโยบายและแผน สพป.กทม.
ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์  023545257