ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางสาวชมกมล หาพันนา
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางสาวสมฤทัย ธรรมมา
นักวิชาการ​ศึกษาชำนาญการ

นางสาวอาตีย๊ะห์ อิสมารอฮีม
นักวิชาการ​ศึกษาปฏิบัติการ

นายณัฐพงศ์ นัยจิต
นักวิชาการ​ศึกษาปฏิบัติการ

นายธนภัทร มีนา
นักวิชาการ​ศึกษาปฏิบัติการ

นายอับดุลเล๊าะ ลอเด็ง
เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวฌัชชา สิงหราชันย์
นักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำสพป.กทม.

นางสาวพัชราภรณ์ กวนหลวง
พนักงานพิมพ์ (พนักงานราชการ)

นางสาวสุธาทิพย์ สุขสุหรัด
พนักงานพิมพ์ (พนักงานราชการ)