กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางสาวชมกมล หาพันนา
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางสาวอาตีย๊ะห์ อิสมารอฮีม
นักวิชาการ​ศึกษาปฏิบัติการ

นายอับดุลเล๊าะ ลอเด็ง
เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวพัชราภรณ์ กวนหลวง
พนักงานพิมพ์ (พนักงานราชการ)

นางสาวสุธาทิพย์ สุขสุหรัด
พนักงานพิมพ์ (พนักงานราชการ)