คณะผู้บริหาร

นางวรางคณา ไชยเรือน
ผู้อำนวยการ สพป.กรุงเทพมหานคร

นางนภัทร ธัญญวณิชกุล
รอง ผอ.สพป.กทม.

นางละเอียด เอี่ยมศรี
รอง ผอ.สพป.กทม.

นางวริศรา สัพโส
รอง ผอ.สพป.กทม.