ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายสุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ
รก.ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 08/11/2011
ปรับปรุง 13/10/2018
สถิติผู้เข้าชม 693711
Page Views 1021640
กลุ่มงานภายในกลุ่มแผนฯ
แผนและงบประมาณที่น่ารู้
เงินอุดหนุน
กลุ่มบริหารงานบุคคล

นายสุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

นางสาวสิรีธร แสงสว่าง
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

ว่าที่ ร.ต. ภัทรชัย กฤษสุริยา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติ​งาน

นายนิกร ยะวงศ์
พนักงานราชการ (พนักงานบริการ)

นางสาวบุษบา คุณพาที
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวเบญจวรรณ ดวงพันธ์
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวธนาศรี พานทอง
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวหทัยรัตน์ อภิวิริยะกุล
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวพรพรรษา สหรัฐ
เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวนวนันท์ อินทรวิเชียร
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
ผู้ดูแลระบบ วิภาวดี เหล็มเต๊ะ กลุ่มนโยบายและแผน สพป.กทม.
ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์  023545257