ผู้บริหาร

นายสุรชัย ทองทวี
รอง ผอ.สพป.กทม.รักษาราชการแทน ผอ.สพป.กทม.
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 08/11/2011
ปรับปรุง 20/06/2018
สถิติผู้เข้าชม 625476
Page Views 934839
แผนและงบประมาณที่น่ารู้
เงินอุดหนุน
กลุ่มบริหารงานบุคคล

นายสุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

นายนิกร ยะวงศ์
พนักงานราชการ (พนักงานบริการ)

นางสาวบุษบา คุณพาที
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวเบญจวรรณ ดวงพันธ์
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวธนาศรี พานทอง
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวพรพรรษา สหรัฐ
เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวญาสุมินทร์ ไทยเขียว
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
ผู้ดูแลระบบ วิภาวดี เหล็มเต๊ะ กลุ่มนโยบายและแผน สพป.กทม.
ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์  023545257