ผู้บริหาร

นายสุรชัย ทองทวี
รอง ผอ.สพป.กทม.รักษาราชการแทน ผอ.สพป.กทม.
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 08/11/2011
ปรับปรุง 16/08/2018
สถิติผู้เข้าชม 661082
Page Views 982111
กลุ่มงานภายในกลุ่มแผนฯ
แผนและงบประมาณที่น่ารู้
เงินอุดหนุน
กลุ่มบริหารงานการเงินฯ

นายสุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

นางยุพา มงคลทิพย์รัตน์
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นางพรสรรวค์ ปิตุยะ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวธนพร คนเสงี่ยม
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

นางสาวลินดา สุทธิกาญจน์
นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวสุปราณี เรืองสัตย์
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นางสาวอัจฉรา บุญศรี
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นางสาวยอดขวัญ คล่องแคล่ว
พนักงานพิมพ์ดีด
ผู้ดูแลระบบ วิภาวดี เหล็มเต๊ะ กลุ่มนโยบายและแผน สพป.กทม.
ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์  023545257