ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายสุรชัย ทองทวี
รอง ผอ.สพป.กทม.รักษาราชการแทน ผอ.สพป.กทม.
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 08/11/2011
ปรับปรุง 19/09/2018
สถิติผู้เข้าชม 678294
Page Views 1002439
กลุ่มงานภายในกลุ่มแผนฯ
แผนและงบประมาณที่น่ารู้
เงินอุดหนุน
กลุ่มอำนวยการ

นายสุรชัย ทองทวี
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

นางรุ่งรัตน์ สงปาน
รก.ผอ.กลุ่มอำนวยการ

นางวิภารัตน์ เศวตไกรสร
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวศรทิพย์ เทศมาสา
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวชมกมล หาพันนา
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวชุติมา พึ่งพัฒน์
เจ้าพนักงา​นธุรการปฏิบัติ​งาน

นายวิโรจน์ สุวรรณสุขสันติ
พนักงานพัสดุ 4

นายจำหริด เชี่ยวชาญ
ช่างครุภัณฑ์ ช3

นายขจร พิมพ์พันธ์ดี
ช่างครุภัณฑ์ ช3

นายชัชฤทธิ์ โต๊ะทอง
เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์

นางอุไร สีบัวรม
พนักงานทำความสะอาด

นางสุชาดา เปรมกระโทก
พนักงานทำความสะอาด
ผู้ดูแลระบบ วิภาวดี เหล็มเต๊ะ กลุ่มนโยบายและแผน สพป.กทม.
ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์  023545257