ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายสุรชัย ทองทวี
รอง ผอ.สพป.กทม.รักษาราชการแทน ผอ.สพป.กทม.
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 08/11/2011
ปรับปรุง 19/09/2018
สถิติผู้เข้าชม 678303
Page Views 1002448
กลุ่มงานภายในกลุ่มแผนฯ
แผนและงบประมาณที่น่ารู้
เงินอุดหนุน
กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ

นายสุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

นางสาวอารยา สระแก้ว
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ

นางสาวบุญญลักษณ์ พิมพา
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวอาบทิพย์ คล้ายวรรณ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวรัชนีวัลย์ จุลบาท
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นายสยาม ปิยะนราธร
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวอักษรา ประสิทธิ์ศิลป์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางยุพาวรรณ ลินิฐฎา
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นายวิมาน กะริอุณะ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางศุภศิตา รสโหมด
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

นายอนิรุทร์ บุญเกื้อ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

นางสาวณภัทร ใจกล้า
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

นางสาวนฤมล แจ้งกิจ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

นางสาวพิณกาน ภัทเศรษฐ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

นางสาวจิราพร บัวงาม
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม
ผู้ดูแลระบบ วิภาวดี เหล็มเต๊ะ กลุ่มนโยบายและแผน สพป.กทม.
ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์  023545257