ผู้บริหาร

นายวัลลพ สงวนนาม
ผอ.สพป.กทม.
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 08/11/2011
ปรับปรุง 17/11/2017
สถิติผู้เข้าชม 528655
Page Views 792848
แผนและงบประมาณที่น่ารู้
เงินอุดหนุน
กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ

นางณภัทรภัค ธัญญวนิชกุล
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

นางสาวอารยา สระแก้ว
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นายสยาม ปิยะนราธร
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวอักษรา ประสิทธิ์ศิลป์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวอาบทิพย์ คล้ายวรรณ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางยุพาวรรณ ลินิฐฎา
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นายวิมาน กะริอุณะ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวรัชนีวัลย์ จุลบาท
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางศุภศิตา รสโหมด
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

นางสาวจิราพร บัวงาม
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม
ผู้ดูแลระบบ วิภาวดี เหล็มเต๊ะ กลุ่มนโยบายและแผน สพป.กทม.
ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์  023545257