ทิศทาง นโยบายและแผนปฏิบัติการ
คู่มือการจัดทำแผนชั้นเรียนเต็มรูป ระยะ 5 ปี (ปีการศึกษา 2565 - 2569) และแผนชั้นเรียนรายปีของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เปิดเอกสาร ฉบับ E-Book 
ดาวน์โหลดไฟล์

โพสเมื่อ : 19 พ.ย. 2565,22:36   อ่าน 25 ครั้ง