ผู้บริหาร

นายสุรชัย ทองทวี
รอง ผอ.สพป.กทม.รักษาราชการแทน ผอ.สพป.กทม.
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 08/11/2011
ปรับปรุง 18/07/2018
สถิติผู้เข้าชม 645663
Page Views 962055
กลุ่มงานภายในกลุ่มแผนฯ
แผนและงบประมาณที่น่ารู้
เงินอุดหนุน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้น (อ่าน 1083) 15 มี.ค. 55
รายการประมาณราคาปี 2555 (อ่าน 1257) 28 ม.ค. 55
FONT ตัวอักษรสารบรรณพิมพ์เป็นตัวเลขไทยอัตโนมัติ (อ่าน 1495) 22 ม.ค. 55
เตรียมการจัดตั้งงบประมาณปี 2556 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (อ่าน 1091) 12 ม.ค. 55
(Message.จาก สพฐ 18/11/2011 14:02)สพฐ.ได้มีการโอนงวดปี 2555 ของค่าจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ (อ่าน 1531) 18 พ.ย. 54
คู่มืองบลงทุน ปี 2555 (อ่าน 1097) 17 พ.ย. 54
การจัดเก็บข้อมูลภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 (อ่าน 1090) 16 พ.ย. 54
ทิศทาง สพฐ.2555 (อ่าน 1379) 14 พ.ย. 54

ผู้ดูแลระบบ วิภาวดี เหล็มเต๊ะ กลุ่มนโยบายและแผน สพป.กทม.
ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์  023545257