ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ชื่อ-สกุล : นายภัทรฐพนธ์ ปรีชาดำรงศักดิ์
ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ (พนักงานราชการ)
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :