ผู้บริหาร

นายสุรชัย ทองทวี
รอง ผอ.สพป.กทม.รักษาราชการแทน ผอ.สพป.กทม.
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 08/11/2011
ปรับปรุง 23/02/2018
สถิติผู้เข้าชม 555146
Page Views 835554
แผนและงบประมาณที่น่ารู้
เงินอุดหนุน
จดหมายข่าว
ประชุมพิจารณากลั่นกรองงบแลกเป้า ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
พุธเช้าข่าว สพฐ. 21 ก.พ. 61
การประชุมพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2561 (งบกลางปี)
พุธเช้าข่าว สพฐ. 14 ก.พ. 61
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายการโต๊ะ เก้าอี้นักเรียน
พุธเช้าข่าว สพฐ. 7 ก.พ. 61
conference การบรรยายพิเศษและมอบนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ1กุมภาพันธ์61
พุธเช้าข่าว สพฐ. 31 มค 61
ประชุมconference 23 ม.ค. 2561

ผู้ดูแลระบบ วิภาวดี เหล็มเต๊ะ กลุ่มนโยบายและแผน สพป.กทม.
ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์  023545257