ผู้บริหาร

นายสุรชัย ทองทวี
รอง ผอ.สพป.กทม.รักษาราชการแทน ผอ.สพป.กทม.
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 08/11/2011
ปรับปรุง 10/08/2018
สถิติผู้เข้าชม 660172
Page Views 980951
กลุ่มงานภายในกลุ่มแผนฯ
แผนและงบประมาณที่น่ารู้
เงินอุดหนุน
จดหมายข่าว
พุธเช้าข่าว สพฐ. 21 มี.ค. 61
พิจารณาการเก็บเงินบำรุงการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด
งานมหกรรมภาพแห่งความสำเร็จ ไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ
พุธเช้าข่าว สพฐ. 14 มี.ค. 61
พุธเช้าข่าว สพฐ. 7 มี.ค. 61
ประชุมพิจารณาใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ สพป.กทม.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
พุธเช้าข่าว สพฐ. 28 ก.พ. 61
ประชุมพิจารณากลั่นกรองงบแลกเป้า ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
พุธเช้าข่าว สพฐ. 21 ก.พ. 61
การประชุมพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2561 (งบกลางปี)
พุธเช้าข่าว สพฐ. 14 ก.พ. 61
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายการโต๊ะ เก้าอี้นักเรียน
พุธเช้าข่าว สพฐ. 7 ก.พ. 61
conference การบรรยายพิเศษและมอบนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ1กุมภาพันธ์61
พุธเช้าข่าว สพฐ. 31 มค 61
ประชุมconference 23 ม.ค. 2561

ผู้ดูแลระบบ วิภาวดี เหล็มเต๊ะ กลุ่มนโยบายและแผน สพป.กทม.
ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์  023545257