ผู้บริหาร

นายสุรชัย ทองทวี
รอง ผอ.สพป.กทม.รักษาราชการแทน ผอ.สพป.กทม.
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 08/11/2011
ปรับปรุง 25/04/2018
สถิติผู้เข้าชม 591153
Page Views 889455
แผนและงบประมาณที่น่ารู้
เงินอุดหนุน
ทิศทาง นโยบายและแผนปฏิบัติการ
แผนปฏิบัติราชการ 2560 (อ่าน 201) 08 ม.ค. 61
นโยบาย สพฐ.2561 (อ่าน 317) 14 ธ.ค. 60
ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ (อ่าน 152) 14 ธ.ค. 60
แผนปฏิบัติราชการ สพฐ.ปี2561 (อ่าน 237) 31 ต.ค. 60
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่12 (อ่าน 201) 05 ก.ย. 60
ทิศทางแผนปฏิบัติราชการปี2561สพป.กทม. (อ่าน 280) 05 ก.ย. 60
เอกสารประกอบการอบรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC วันที่ 1-6 เมษายน 2560 ณ.โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพฯ (อ่าน 470) 01 พ.ค. 60
ตัวชี้วัดความสำเร็จตามยุทธศาสตร์ การปฏิรูปการศึกษา แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2560 ของ สพฐ. (อ่าน 435) 21 ม.ค. 60
ชุดโครงการ จำแนกตามยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา ปี 2560 ของ สพฐ. (อ่าน 486) 21 ม.ค. 60
โครงการPISA (อ่าน 322) 07 ธ.ค. 59
การบริหารจัดการเวลาเรียนภาษาอังกฤษ (อ่าน 279) 07 ธ.ค. 59
แนวทางการบริหารงบประมาณ สพฐ.ปี 2560 (อ่าน 540) 07 ธ.ค. 59
แผนพัฒนาการศึกษา ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดและกลุ่มจังหวัด (อ่าน 522) 24 พ.ค. 59
แผนผังทิศทางการพัฒนากำลังคนการศึกษาขั้นพื้นฐาน 14 มค 59 (อ่าน 368) 24 พ.ค. 59
ทำแผนการศึกษาจังหวัด (อ่าน 427) 24 พ.ค. 59
การจัดทำแผนกลยุทธ์120559 ดร.ญาลิสาฐ์ (อ่าน 437) 24 พ.ค. 59
แผนผังทิศทางการพัฒนากำลังคนการศึกษาขั้นพื้นฐาน 14 มค 59 (อ่าน 396) 24 พ.ค. 59
ทิศทางจัดการศึกษา (อ่าน 410) 24 พ.ค. 59
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการประจำปีงบประมาณ 2559 (อ่าน 456) 26 ก.พ. 59
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (อ่าน 438) 29 ธ.ค. 58
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2558 (อ่าน 743) 05 พ.ค. 58
นโยบาย สพฐ.ประจำปี พ.ศ.2558 (อ่าน 2947) 17 มิ.ย. 57
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2555-2558 (อ่าน 1346) 10 มิ.ย. 55

ผู้ดูแลระบบ วิภาวดี เหล็มเต๊ะ กลุ่มนโยบายและแผน สพป.กทม.
ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์  023545257