ทิศทาง นโยบายและแผนปฏิบัติการ
แผนพัฒนาการศึกษา กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑลและกรุงเทพมหานคร (พ.ศ.2566-2570) (อ่าน 297) 23 มี.ค. 65
แผนพัฒนาการศึกษาภาคกลาง (พ.ศ. 2566-2570) (อ่าน 282) 23 มี.ค. 65
แผนที่นำทาง (SDG4 ROADMAP) (อ่าน 247) 23 มี.ค. 65
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (อ่าน 552) 14 ก.พ. 65
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (อ่าน 481) 05 ม.ค. 65
แผนที่นำทาง (SDG4 Roadmap) การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา ระดับภาค สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ภาค 2 (อ่าน 737) 26 พ.ย. 64
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร (อ่าน 1105) 24 ก.พ. 64
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานระยะ 3 ปี 2563-2565 (อ่าน 955) 11 ก.พ. 64
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 1220) 08 ก.พ. 64
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (อ่าน 719) 06 พ.ย. 63
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 648) 09 ต.ค. 63
แนวทางการเปิดห้องเรียนพิเศษ ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2559 (อ่าน 938) 28 ก.ย. 63
(ร่าง) แผนการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2563 (อ่าน 424) 18 ก.ย. 63
แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (BCP) (อ่าน 360) 11 ส.ค. 63
แผนปฏิบัติการ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (อ่าน 1131) 26 มี.ค. 63
นโยบาย-สพฐ.2563 (อ่าน 939) 24 ม.ค. 63
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ประจำปี2562 (อ่าน 1254) 20 ม.ค. 63
ผลงาน Good Practice ประจำปี 2562 (อ่าน 1451) 20 ม.ค. 63
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (อ่าน 1129) 02 ม.ค. 63
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (อ่าน 2054) 20 พ.ย. 62
นโยบาย สพฐ.ปี2563 (อ่าน 25734) 14 ต.ค. 62
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2555-2558 (อ่าน 588) 06 ก.ค. 62
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2560-2563) (อ่าน 989) 04 ก.ค. 62
ทิศทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา สพฐ. (อ่าน 537) 09 มิ.ย. 62
แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายฯ-พ.ศ.-2562 (อ่าน 457) 22 เม.ย. 62
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (อ่าน 970) 27 ก.พ. 62
นโยบาย สพฐ.ปี 2562 (อ่าน 5785) 20 ต.ค. 61
เเผนการปฏิรูประเทศ 4 มิ.ย.2561 (อ่าน 657) 06 มิ.ย. 61
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ (อ่าน 616) 06 มิ.ย. 61
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (อ่าน 1627) 07 พ.ค. 61